Bispebjerg Lokalradio

Bispebjerg
Lokalradio

Bispebjerg
Lokalradio

Lokalradioens historie / blog

2023

Vores radioproduktion går godt. Vi har mange frivillige, og teknikken fungerer. Næsten alle frivillige bor enten i Bispebjerg eller på Nørrebro, hvilket farver vores programindhold. Desværre halter mange andre stationer. Tilskudsmidlerne er nemlig små (2800 kr. om ugen), og alting bliver dyrere. Hele to andre stationer i Sendesamvirke 90.4 FM har lukket i år, fordi de ikke kan få det til at løbe rundt. Vi sender selv 46 timer på 90.4 FM, og regner med at klare os indtil videre. På årets generalforsamling i maj genvalg af Alex Heick  som formand, Annelise Dal som kasserer og Thomas Gniben som redaktør.

2022

Nedbrud af vores play-out computer. Det kunne være blevet en dyr sag, hvilket er svært, når pengene er små. Det er dog lykkedes at få  en anden (ældre) computer til at kunne det samme.

2021

Studiet er blevet moderniseret. Der er opsat ny mixer og nye mikrofoner. Vores netradio har skiftet adresse til www.blra.dk, og den kan ses nederst på siden. Sender på 90.4 FM og 89.6 FM (sidstnævnte uden tilskud).

2016-17

Der skal nu ske en masse. Der skal ansøges om nye sendetilladelser. Vi har længe været en københavnsk station snarere end en bydelsstation. Vi har derfor ansøgt om sendetilladelse som Radio-Storbyen.

Hvis vi kommer igennem hermed vil det dog kræve en væsentlig modernisering af studiet, som delvis benytter ældre udstyr. Dog er selve sendefaciliterne formentlig blandt de bedste i Danmark.

2013

En masse af Københavns Radiostationer sender nu på den ene eller anden måde via vores system. Enten som relæ på vej til sender eller benytter vires studie på den ene eller anden måde. Interessant udvikling.

2009

Året var lidt af et skæbneår. Der var investeret i ny teknologi til transmission. En ny fiberbåren link, en ny sender og nye transmissionsforbindelser.

14 JANUAR: Så er vi endeligt flyttet. Den nye link er sat op, men det var en meget hård omgang at flytte,. og der mangler stadig at blive trukket en million kilometer ledninger. Den nye radiosender havde forputtet sig over i ungdomshuset, og antennen var blevet fejlafleveret, hvilket har betydet, at de endnu ikke er opsat og derfor ikke virker. Kun radioens sender på Amager virker.

28 JANUAR: Der er generalforsamling onsdag kl. 19 i de nye lokaler i kulturhuset.

4 FEBRUAR: Radiostationens sender og antenne er nu nået frem og i løbet af den næste uge bliver masten sat op.

Der har været afholdt generalforsamlinger. Radioens bestyrelse blev genvalgt: Alex Heick, Leila Sørensen og Thomas Olander.

19 MARTS: Så fik vi omsider opsat radioens nye antenne på Dortehavej. Den ligner en gigantisk havelåge, og kan tydeligt ses på Kulturhusets tag på lang afstand. Også ledningsføringen er overstået.

Nu har vi bare det tilbageværende problem, at senderen larmer meget, og vi skal finde et sted hvor den kan stå, så den ikke generer. Herefter er vi klar til at lancere bydelens radiokanal.

3 JUNI: Lokalradioen har åbent hus i anledning af Lokal TVs 10 års fødselsdag. Radioen transmitterer også ”live” fra dagen fra sit nye studie, og i forbindelse hermed er der med støtte af lokaludvalget blevet opsat en ny lokalsender på Kulturhusets tag, der indvies på dagen. Denne sender fremover på 89.6 MHz FM. Der sendes fortsat via den gamle sender på 90.4 MHz og på hybrinet 87,7 MHz.

3 AUGUST: Det lykkedes det endeligt at få “hul igennem” til vores nye radio-sender på 89.6 MHz FM på Dortehavej.

2008

9 OKTOBER: Bispebjerg Lokalradio har en ansøgning om opsættelse af en sender på Kulturhusets tag. Vi har fået tildelt en frekvens, men Sverige har nedlagt protest mod senderens placering, og desværre ser det ud som om at sagen trækker i langdrag.

6 NOVEMBER: Så kom tilladelsen til at sætte en radiosender på taget af Dortehavej endeligt i hus. Næste del af øvelsen handler om at få opsat en sender og en mast til over 100 000 kr. nærmest uden en krone på lommen. Problemet er endnu ikke løst, men der arbejdes på sagen. Ombyggeriet er endnu ikke igang.

27 NOVEMBER: Lokaludvalget gav tilskud til radio-senderens opsætning, hvilket betyder, at det nu er økonomisk muligt at sætte den op. Det forventes at ske i løbet af december.

Vi har fået en ny lovende frivillig med-arbejder: Thomas Konradsen – der gerne vil lave et tirsdagsmagasin. Han er begyndt at producere programmer, og vil indgå på “radioholdet”, når det nye studie er på plads.

2001

Bispebjerg Lokalradio udspringer af et lokalrådsinitiativ, men starten var mindre kaotisk end for BL-TVs vedkommende, idet man kunne læne sig op ad erfaringerne fra BL-TVs tilblivelse.

Alex Heick er formand, og Leila Sørensen er kasserer.

Der var kun ledig sendetid på to af de fem lokalradiokanaler i Købehavn. Til en start satsede vi på et samarbejde med Radio Lotus på FM 87.6 MHz (“Hare Krisna-kanalen”), og i foråret 2001 sendte vi tre timer ugentlig på denne kanal.

Det viste sig dog, at den pågældende frekvens er svær at tage på Bispebjerg, og den er svær at finde overhovedet.

Desuden var Bispebjerg Lokalradio på denne frekvens en hund i et spil kegler blandt en masse alternative stationer. Vi søgte derfor og fik følgende sendetider på FM 90.4 MHz: Mandag 18-21 + tirsdag 18-21

Her er vi i lidt mere relevant selskab, og vore sendetider ligger umiddelbart efter Danmarks Erhvervsradios udsendelser.

I forbindelse med frekvensskiftet har vi skullet opbygge eget studie, der (i lighed med BLTVs tilblivelse) udgøres af et Storm P-lignende improviseret arrangement, som fysisk indtil videre befinder sig i BL-TVs studie på Dortheavej.

Vi har desuden haft den glæde at få tildelt et pænt tilskud fra Kvarterløft Nordvest, som har givet mulighed for at anskaffe den såkaldte APL-ledning fra Kvartercentret til sendemasten.

OKTOBER: Medio oktober 2001 var der endelig hul igennem til en sendemast, der befinder sig på Radisson-SAS hotellet på Amager. Det betyder, at det kan knibe med at høre stationen i Emdrup med en almindelig stuantenne (vi beklager).

Det er en ringe trøst, at den til gengæld kan høres både i Køge og Roskilde. Radioen kan iøvrigt høres i hele landet på hybridnet 87.7 MHz FM.

En fordel ved radiomediet er, at det ikke er så ressourcetungt, og det er muligt at sende direkte (hvilket BL-TV endnu ikke kan).

Redaktionsgruppen består aktuelt kun af fire personer, men vi påregner at starte regulær programproduktion medio oktober 2001, og forhåbentlig kommer der flere interesserede til, når vi først er startet op.