Bispebjerg Lokalradio

Bispebjerg
Lokalradio

Bispebjerg
Lokalradio

Information omkring Bispebjerg Lokalradio

Radiostationens og foreningens navn:
Bispebjerg Lokalradio

Stationens adresse:

Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 NV

Åbent redaktionsmøde:

Alle mandage kl. 16.15-17.00

Tilladelseshavers navn:

Alex Heick

Tilladelseshavers adresse:
Tonemestervej 9, 2400 NV

Kontakt:

alexheick@dadlnet.dk

Bispebjerg Lokalradio sender primært på 90.4 FM i Københavnsområdet
På internettet bruges sendenavnet Radio Storbyen

Radio- og tv-nævnet er tilsynsmyndighed.