Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Bispebjerg Lokalradio

 

Sted: I radioens studie, BIBLIOTEKET. Rentemestervej 76, 3. sal

Mandag 19. september 2016 kl. 18.00-19.00

Til stede var: Carl van Webber, Henning Riis, Annelise Dal, Mariella Brandusa, John Dickov, John Kirsmeier, Alex Heick og Niels Møller. Afbud: Jette Varn, Jesper Gormsen og Anders Skærlund. 

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

3) Regnskabsfremlæggelse og vedtagelse heraf.

4) Indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse og suppleanter.

6) Plan for det kommende år, – herunder drøftelse af programpolitik og evt. plan om væsentlige tekniske anskaffelser.

7) Budgetfremlæggelse og godkendelse heraf.

8) Fastsættelse af kontingent.

9) Valg af revisor.

10) Eventuelt.

1) Valg af dirigent og referent: Annelise Dal blev valgt til dirigent og Alex Heick til referent

2) Bestyrelsens beretning: Alex orienterede som formand om det forløbne år. Stationen har kørt godt rent teknisk. Vi sender på fem platforme: To FM frekvenser (90.4 og 89.6), på hybridnet 87,7, på internettet og på boxer. Sendetiden er forskellig på de forskellige platforme, men er omkring 45 timer.

Vi havde både haft jævn tilgang af studieværter m.v., men havde desværre også set afgang. Vi har ikke haft problem med at opfylde vores programplaner. Vores sendeflade er i tiltagende grad blevet stadig mere københavnsk, selvom især aktualitets udsendelserne med Radioniels mandag, tirsdag og onsdag aften kun vedrører Bispebjerg og Nørrebro med enkelte afstikkere til Christiania. P.g.a. et trist dødsfald havde vi i foråret måttet ændre musikredaktionen lørdag aften, så den nu har ny og ældre populærmusik og diverse human interest. Søndag aften har vi DJ med ældre musik v. John Dickov. Onsdag og fredag sendes fast Anders og Jespers ”Intet nyt fra Vestfronten”, som er et informativt taleprogram. Vi havde haft en etnisk talende studievært nogle timer ugentlig onsdag, men det var aftalt at ophøre, fordi bestyrelsen ikke kan tage ansvar for indslag, som vi ikke kan forstå. Tobias var ophørt med sin programserie med Funkmusik, og var ikke længere medlem. Hugos musikprogram udgik.  

3) Regnskab for 2015 blev fremlagt, Det var underskrevet af revisor Lea Frellsen og blev vedtaget uden anmærkning.

4) Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring blev fremlagt af Alex. Tiden er løbet fra vores vedtægter fra dengang foreningen blev stiftet i år 2000. Dengang havde vi en lokal forankring med meget lokale netværk. Som tiden er gået er vi blevet en stadig mere Københavnsk Station med programmer, der henvender sig til hele København. Det blev drøftet om foreningens navn skulle ændres. Beslutningen blev at fastholde dette, men at justere sendenavnet til Radio Storbyen i forbindelse med det nye udbud af sendetilladelser i 2017. Det nye vedtægtsforslag blev vedtaget med få justeringer.

5) Valg af bestyrelse og suppleant: Alex, John, og Annelise. Henning Riis blev suppleant. Der var mulighed for at indvælge yderligere medlemmer i bestyrelsen, men generalforsamlingen fandt ikke behov herfor. Bestyrelsen konstituerede sig straks med genvalg af Alex Heick som formand og sekretær, Annelise blev genvalgt til kasserer og John Dickov blev menigt medlem af bestyrelsen med musikansvar.

6) Plan for det kommende år. Emnet var allerede berørt under diskussionen om de nye vedtægter. I 2017 påregnes ingen nyanskaffelser, fordi ingen ved hvad ansøgningsrunden for 2018 vil bringe. I 2017 indsendes ansøgning om sendetilladelse under sendenavnet Radio Storbyen.

7) Fastsættelse af kontingent: Kontingentet for 2016 blev på 20 kr.

8) Budgetfremlæggelse: Alex skitserede budgettet. P.g.a. usikkerheden for fremtiden blev ikke påregnet væsentlige nyanskaffelser. Budgettet rummede derfor kun en forlængelse af driften i 2015, og da halvdelen af året allerede var gået, blev det tiltrådt.  

9) Valg af revisor: Lea Ahrenkiel-Frellsen

10) Eventuelt: Intet.

Referent: Alex Heick